Kontakt

Kontakty

Firemné údaje

Mgr. Ján Žitniak - prevádzkovateľ portálu
Mgr.Ján Žitniak - Logica Tech
Gerlachovská 2
Banská Bystrica
Slovensko (Slovak republic)
974 11
Vydal: Obvodný úrad v Banskej Bystrici, Č.OŽP-4/2007/06636-2/CR1,
č.živn.registra: 620-27149

Kontakt pre ubytovateľov:
(priamy kontakt na prevádzkovateľa portálu)
+421 903 79 07 04

IČO
43701418
DIČ:
1078616517
Banka:
SLSP, a.s.
Číslo účtu:
0303891103/0900

Kontaktný formulár
Pošli kópiu aj mne